Skład Rady ...
 
 
 
Przewodniczący Rady: 

Piłat Tadeusz                        - Szwecja

 

 

Sekretarz Rady:

Skoczylas Ewa                    - Szwajcaria

 

 

Członkowie Rady wybrani na zebraniu założycielskim w Rzeszowie:
 
 

Durys Stanisław                   - Ukraina

Kielar Tomasz                       - USA

Klimas Barbara                     - Wielka Brytania

Kower Iwona                        - Australia

Kutereba Maura                   - Wielka Brytania

Niemirski Jacek                     - Kanada

Pik Marek                              - Belgia

Piłat Tadeusz                        -Szwecja

Skoczylas Ewa                      - Szwajcaria

Sosnowska Natalia               - Litwa

Stalbach Alex                       - Brazylia

Sygnarek Teresa                  - Szwecja

Wülfert Joanna                     - Niemcy

Zdybał Tadeusz                    - Kanada