XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
Rzeszów 23-30.07.2014 ...

27.07.2014 - O Festiwalu

27.07.2014 (niedziela) - Korowód

27.07.2014 (niedziela) - Finał popołudniowego koncertu na rynku

28.07.2014 (poniedziałek) - Koncert Narodów Świata (wybrane elementy)

29.07.2014 (wtorek) - Koncert Galowy (wybrane elementy)

05.08.2014  - XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2014 w Rzeszowie (artykuł)