Cele i zadania Rady ...

Światowa Rada Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (SRPZF) powstała na XIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w  Rzeszowie w roku 2005.

Celem działalności Rady jest reprezentowanie wspólnych interesów, usprawnienie kontaktów, współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Polonijnymi Zespołami Folklorystycznymi działającymi na całym Świecie.